Oxgn India

logonew-removebg-preview

Søker etter kontaktpersoner og ansatte som er deltakere i prosjekter med navn eller prosjektkode som inneholder teksten “olje” msvcr80. Søker etter ansatte tilhørende avdelingskontor med navn som inneholder “oslo”. Søker etter firmaer med kategorinavn som inneholder “offentlig” samt eventuelle kontaktpersoner tilknyttet disse firmaene. Søker etter firmaer og/eller ledetråder med bransjenavn som inneholder “elektro” samt eventuelle kontaktpersoner tilknyttet disse firmaene.

  • Hvis antallet angitt i varelinjen er 10 og faktoren for abonnenten er 4, vil abonnentetn faktureres for 40 stk.
  • Klikk på symbolet for å åpne en kopi av den den produserte journalfilen.
  • “CRM – Mottatt e-post” viser liste over all innkommende e-post som ikke er markert som privat.
  • Timeoppføringene i utvalget vil komme på hver sin ordrelinje i salgsordren.

Vi anbefaler at møtekonseptet benyttes når ansatte i organisasjonen har ansvar for innkalling eller referat eller at sammenkomsten skal følges opp i ettertid. Møtekonseptet bør også brukes for interne sammenkomster for enklere å holde styr på oppmøte, roller og deltakelse. Ofte ønsker man å lage en kopi av et prosjekt for å bruke en kopi som utgangspunkt for et nytt prosjekt. Hvis man ofte oppretter prosjekter som ligner hverandre i innhold, kan man vedlikeholde maler for prosjekter. For å lage en kopi av et prosjekt, velger du knappen “Lag kopi” fra fanekortet “Detaljer” i prosjektet.

Oppføringer Over Flere Dager

Dette kan brukes til administrasjon av for eksempel møterom, utleieenheter, verktøy og fellesgoder. Hvis du velger å lagre en booking etter å ha fått advarsel om konflikt, vil bookingen få gult flagg og markeres som opptatt. Du kan selv velge hvordan avtaler skal vises i gruppekalenderen.

Sette Kunde

Betalte betalingspåminnelser markeres med grønt flagg samt lysegrønn bakgrunnsfarge i listen. Status for betalingspåminnelsene vises med flagg av ulik farge. Angir standard antall dager fra purredato til forfallsdato for nye betalingspåminnelser. Denne paragrafen angir forutsetninger for å kunne kreve inn morarenter.Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov når kravet ikke innfris ved forfall. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Informasjon Om Maloppsett

Varslingen vil komme på e-post på samme måte som andre påminnelser i XS Office. Du kan angi om du ønsker en slik varsling under Admin – Globale innstillinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button